Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno w 2016 roku


W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: „Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno” w 2016 roku.

Wszelakie szczegółowe informacje zawarte są w załączonych dokumentach. W razie zapytań prosimy o kontakt z GOPS,

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego – wzór oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego