Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

  1. Kościuszki 3/2

informuje, iż w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno,

którzy zostali zakwalifikowani do Podprogramu 2018 w ramach POPŻ

wydawana będzie w dniach:

13 i 14  grudnia 2018 roku

od 9,00 do 13,00

w Środowiskowym Domu Samopomocy

w Chełmnie, ul. Szosa Grudziądzka 3A

 

 

Osoba odbierająca musi mieć przy sobie dowód osobisty, a w przypadku odbierania żywności za kogoś musi mieć upoważnienie tej osoby.