„Dobry Start”


INFORMACJA

1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”                                              (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)

Świadczenie dobry start  przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie „ Dobry Start”  można składać:

  1. od 1 lipca do 30 listopada br. online przez stronę http://www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną,
  2. od 1 sierpnia do 30 listopada br. drogą tradycyjną ( w formie papierowej).

Formularze wniosków o przyznanie świadczenia „ Dobry Start” dostępne będą w:

  1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Kościuszki 3/2,
  2. Urzędzie Gminy w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, pokój nr 319,
  3. Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie http://www.gopschelmno.pl/

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września br. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Szczegółowe informacje dot. warunków realizacji programu „Dobry Start” oraz wzory wniosków  wraz z załącznikiem do wniosku dostępne będą na:

  1. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

2.Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie http://www.gopschelmno.pl/

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start