Projekt


W maju br. rozpoczęła się realizacja projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy społecznej w Gminie Chełmno.

Będzie on realizowany w imieniu Gminy Chełmno przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z partnerami Powiatowym Urzędem Pracy oraz Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania skierowane są do podopiecznych GOPS oraz bezrobotnych, łącznie 30 osób, a także ich najbliższych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wielu instrumentów aktywnej integracji takich jak: szkolenia aktywizacyjne, staże, prace społecznie użyteczne, kursy zawodowe. Przewidziano także szereg działań środowiskowych, w tym te związane z animacją lokalnej społeczności. Do końca czerwca trwać będzie rekrutacja pierwszej grupy uczestników projektu.

Na realizację projektu Gmina Chełmno pozyskała dofinansowanie z UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzi rekrutację do Projektu „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” do 21 czerwca 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne ( dostępne w siedzibie Ośrodka w Dolnych Wymiarach 26, 86-200 Chełmno lub Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w siedzibie Ośrodka i w Urzędzie Gminy w Chełmnie.

 

Regulamin rekrutacyjny Projekt

Oświadczenie uczestnika projektu dane osobowe

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Gmina chełmno

1. Formularz rekrutacyjny Chełmno