Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach realizuje Projekt: „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej w Gminie Chełmno” z Europejskiego Funduszu Społecznego od 04.05.2017 r. do 31.10.2018 r. r.. Program operacyjny: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 […]

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z ...Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji CZYSTY ANIOŁEK organizowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, objętą Honorowym Patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka. Stowarzyszenie stawia sobie za cel poprawę poprawę warunków życia najuboższych dzieci głównie poprzez remonty i wyposażanie […]

Czysty AniołekW dniu 27.04.2017 r. o godz. 11:00 w sali Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Chełmnie odbyło się kolejne spotkanie KLUBU WZAJEMNEGO WSPARCIA RODZIN Z TERENU GMINY CHEŁMNO. Podczas spotkania dietetyk Pani Lidia Thiede poruszyła temat zdrowego odżywiania dzieci i dorosłych. W trakcie pogadanki chętne uczestniczki spotkania wzięły udział w badaniu […]

Klub Wzajemnego Wsparcia Rodzin – spotkanie

Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych Oświadczenie – postępowanie karne Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny