W dniu 17 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie kończące –podsumowujące realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne   Projekt „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z pomocy społecznej […]

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystającym z ...Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie Kościuszki 3/2 informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Podprogramu 2018 w ramach POPŻ wydawana będzie w dniach: 13 i 14  grudnia 2018 roku od […]

Żywność dla mieszkańców Gminy ChełmnoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie Kościuszki 3/2 informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Podprogramu 2018 w ramach POPŻ wydawana będzie w dniach: 22 i 23 listopada  2018 roku od […]

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020INFORMACJA 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”                                              (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061) Świadczenie dobry start  przysługuje jednorazowo w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w […]

„Dobry Start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie ul. Kościuszki 3/2 informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wydawana będzie w dniach: 10 i 11 kwietnia 2018 roku od 9,00 […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie ul. Kościuszki 3/2      ogłasza nabór na stanowisko:   Asystent rodziny   1. Wymagania  niezbędne: a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy                      z dziećmi […]

Nabór na asystenta rodziny