Przez pięć dni w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości działał będzie punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ten aktywny sposób ministerstwo włącza się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Bezpłatne porady będą udzielane też w wielu miejscach w całej Polsce. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od […]

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej organizuje co dwa lata – przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy […]

Ogólnopolskie liczenie bezdomnych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie  z siedzibą w Dolnych Wymiarach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym   Żywność dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wydawana będzie w dniach:  6 i 7 lutego 2017 roku od […]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Spotkanie Klubu Wzajemnego Wsparcia rodzin  z terenu gminy Chełmno W dniu 20.12.2016 r. o godz. 13;30 w sali Centrum Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu w Chełmnie odbyło się pierwsze spotkanie ,,Klubu Wzajemnego Wsparcia rodzin z terenu gminy Chełmno”. Podczas spotkania psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie, poruszyła temat współczesnych zagrożeń charakterystycznych […]

Spotkanie Klubu Wzajemnego Wsparcia rodzin


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Kolejny termin wydawania żywności dla mieszkańców Gminy Chełmno, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wyznaczony został na dzień 8 grudnia 2016 roku od […]

Terminy wydawania żywności